Tài liệu doanh nghiệp Nghị định, Thông báo

Nghị định, Thông báo

Cập nhật các nghị định, thông báo và chính sách mới nhất liên quan tới lĩnh vực kinh doanh, hoạt động của Doanh Nghiệp | Đọc online nhanh nhất qua Gocvanphong.vn

Thông tư 09/2016TTLT-BLĐTBXH-BTC hỗ trợ đưa người lao động đi làm việc ở nước...

Thông tư 09/2016TTLT-BLĐTBXH-BTC hỗ trợ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

Thông tư 07/2016TT-BLĐTBXH tổ chức thực hiện công tác an toàn vệ sinh lao...

Thông tư 07/2016TT-BLĐTBXH tổ chức thực hiện công tác an toàn vệ sinh lao động cơ sở sản xuất, kinh doanh

Thông báo 1810TB-BHXH VỀ VIỆC THANH TOÁN TRỰC TIẾP CHI PHÍ CÙNG CHI TRẢ...

Thông báo 1810TB-BHXH VỀ VIỆC THANH TOÁN TRỰC TIẾP CHI PHÍ CÙNG CHI TRẢ VƯỢT QUÁ 6 THÁNG LƯƠNG CƠ SỞ

Những khoản tính đóng và không tính đóng bảo hiểm xã hội

Những khoản tính đóng và không tính đóng bảo hiểm xã hội

Nghị quyết 2/7/2016QH14 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 được Quốc...

Nghị quyết 2/7/2016QH14 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 được Quốc hội thông qua ngày 11112016 

Nghị định số 3/7/2016NĐ-CP QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT...

Nghị định số 3/7/2016NĐ-CP QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG...

Nghị định 15/3/2016NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng áp dụng đối với...

Nghị định 15/3/2016NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng áp dụng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động...

Nghị định 5/5/2016NĐ-CP ĐIỀU CHỈNH MỨC LƯƠNG HƯU, TRỢ CẤP MẤT SỨC LAO ĐỘNG,...

Nghị định 5/5/2016NĐ-CP ĐIỀU CHỈNH MỨC LƯƠNG HƯU, TRỢ CẤP MẤT SỨC LAO ĐỘNG, TRỢ CẤP HẰNG THÁNG VÀ TRỢ CẤP ĐỐI VỚI GIÁO...

Nghị định 4/7/2016NĐ-CP quy định mức lương cơ sở cán bộ, công chức, viên...

Nghị định 4/7/2016NĐ-CP quy định mức lương cơ sở cán bộ, công chức, viên chức lực lượng vũ trang

Luật số 8/4/2015QH13 Luật An toàn, vệ sinh lao động

Luật số 8/4/2015QH13 Luật An toàn, vệ sinh lao động

GVP ĐỀ XUẤT