Tài liệu doanh nghiệp Nghị định, Thông báo

Nghị định, Thông báo

Cập nhật các nghị định, thông báo và chính sách mới nhất liên quan tới lĩnh vực kinh doanh, hoạt động của Doanh Nghiệp | Đọc online nhanh nhất qua Gocvanphong.vn

Thông tư 15/2/2016TT-BTC quy định quản lý và sử dụng kinh phí hỗ trợ...

Thông tư 15/2/2016TT-BTC quy định quản lý và sử dụng kinh phí hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo dưới...

Nghị định số 3/7/2016NĐ-CP QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT...

Nghị định số 3/7/2016NĐ-CP QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG...

Nghị quyết 2/7/2016QH14 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 được Quốc...

Nghị quyết 2/7/2016QH14 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 được Quốc hội thông qua ngày 11112016 

Những khoản tính đóng và không tính đóng bảo hiểm xã hội

Những khoản tính đóng và không tính đóng bảo hiểm xã hội

Thông báo 1810TB-BHXH VỀ VIỆC THANH TOÁN TRỰC TIẾP CHI PHÍ CÙNG CHI TRẢ...

Thông báo 1810TB-BHXH VỀ VIỆC THANH TOÁN TRỰC TIẾP CHI PHÍ CÙNG CHI TRẢ VƯỢT QUÁ 6 THÁNG LƯƠNG CƠ SỞ

Thông tư 07/2016TT-BLĐTBXH tổ chức thực hiện công tác an toàn vệ sinh lao...

Thông tư 07/2016TT-BLĐTBXH tổ chức thực hiện công tác an toàn vệ sinh lao động cơ sở sản xuất, kinh doanh

Quy định các biểu mẫu văn bản sử dụng trong đăng ký doanh nghiệp...

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư quy định các biểu mẫu văn bản sử dụng trong đăng ký doanh nghiệp xã hội theo Nghị định số 96/2015/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định chi Tiết một số Điều của Luật Doanh nghiệp

Công văn 5039BNV-TCCB về việc hoán đổi ngày nghỉ hằng tuần các dịp nghỉ...

Công văn 5039BNV-TCCB về việc hoán đổi ngày nghỉ hằng tuần các dịp nghỉ lễ, Tết năm 2017

Hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ...

Bộ trưởng Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư hướng dẫn điều chỉnh mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng theo Nghị định số 55/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 6 năm 2016 của Chính phủ.

Luật số 8/4/2015QH13 Luật An toàn, vệ sinh lao động

Luật số 8/4/2015QH13 Luật An toàn, vệ sinh lao động

GVP ĐỀ XUẤT