Tài liệu doanh nghiệp Nghị định, Thông báo

Nghị định, Thông báo

Cập nhật các nghị định, thông báo và chính sách mới nhất liên quan tới lĩnh vực kinh doanh, hoạt động của Doanh Nghiệp | Đọc online nhanh nhất qua Gocvanphong.vn

Nghị định 15/3/2016NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng áp dụng đối với...

Nghị định 15/3/2016NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng áp dụng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động...

Thông tư 09/2016TTLT-BLĐTBXH-BTC hỗ trợ đưa người lao động đi làm việc ở nước...

Thông tư 09/2016TTLT-BLĐTBXH-BTC hỗ trợ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

Thông báo 1810TB-BHXH VỀ VIỆC THANH TOÁN TRỰC TIẾP CHI PHÍ CÙNG CHI TRẢ...

Thông báo 1810TB-BHXH VỀ VIỆC THANH TOÁN TRỰC TIẾP CHI PHÍ CÙNG CHI TRẢ VƯỢT QUÁ 6 THÁNG LƯƠNG CƠ SỞ

Quyết định 33/2016/QĐ-TTG quy chế cung cấp, sử dụng thông tin tờ khai hải...

Quyết định 33/2016/QĐ-TTg ban hành Quy chế cung cấp, sử dụng thông tin tờ khai hải quan điện tử để thực hiện các thủ tục về thuế, cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa, thủ tục thanh toán qua ngân hàng và các thủ tục hành chính khác; chứng minh tính hợp pháp của hàng hóa lưu thông trên thị trường.


Thông tư 95/2016/TT-BTC hướng dẫn về đăng ký thuế thay thế Thông tư 80/2012/TT-BTC

Vừa qua, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 95/2016/TT-BTC hướng dẫn về đăng ký thuế thay thế Thông tư 80/2012/TT-BTC. Thông tư 95/2016/TT-BTC là một trong những Thông tư rất quan trọng vì nó liên quan đến việc đăng ký mới mã số thuế cho cá nhân có thu nhập, đăng ký mã số thuế cho người phụ thuộc… Để giúp những người làm công tác về thuế nắm bắt rõ những quy định nào là mới tại Thông tư 95/2016/TT-BTC, dưới đây là toàn bộ điểm mới Thông tư 95/2016/TT-BTC hướng dẫn đăng ký thuế.

Nghị quyết 2/7/2016QH14 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 được Quốc...

Nghị quyết 2/7/2016QH14 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 được Quốc hội thông qua ngày 11112016 

Nghị định số 3/7/2016NĐ-CP QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT...

Nghị định số 3/7/2016NĐ-CP QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG...

Công văn 2026BHXH-BT

Công văn 2026BHXH-BT

Thông tư 15/2/2016TT-BTC quy định quản lý và sử dụng kinh phí hỗ trợ...

Thông tư 15/2/2016TT-BTC quy định quản lý và sử dụng kinh phí hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo dưới...

Nghị định 5/5/2016NĐ-CP ĐIỀU CHỈNH MỨC LƯƠNG HƯU, TRỢ CẤP MẤT SỨC LAO ĐỘNG,...

Nghị định 5/5/2016NĐ-CP ĐIỀU CHỈNH MỨC LƯƠNG HƯU, TRỢ CẤP MẤT SỨC LAO ĐỘNG, TRỢ CẤP HẰNG THÁNG VÀ TRỢ CẤP ĐỐI VỚI GIÁO...

GVP ĐỀ XUẤT