Tài liệu doanh nghiệp Quản lý doanh nghiệp

Quản lý doanh nghiệp

Tải miễn phí các tài liệu, ebook, ấn phẩm phục vụ cho việc Quản Lý Doanh Nghiệp | Đọc online nhanh nhất tại Gocvanphong.vn

ISO 9001 LÀ GÌ?

Các tiêu chuẩn do ISO (Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế - International Organisation for Standardisation) ban hành đều bắt đầu với chữ...

Triển vọng thị trường bán lẻ Châu Á (Theo PWC)

2015-16 Outlook for the Retail and Consumer Products Sector in Asia

One doesn’t have to live in Shanghai or Mumbai to understand that the most dynamic markets – and many of today’s most creative retailers – reside in Asia. Just this past November the Western press was filled with stories touting China’s 2014 Singles Day sales of US$9.3 billion, which beat out the combined US’s Black Friday and Cyber Monday shopping days by more than two times.

Tài liệu Phân tích báo cáo tài chính cho Doanh Nghiệp

- Sử dụng báo cáo thu nhập, bảng cân đối kế toán, và báo cáo lưu chuyển tiền tệ để tính các tỷ số tài chính tiêu chuẩn.
- Tính toán tác động của thuế và đòn bẩy tài chính đối với suất sinh lợi từ vốn sở hữu của công ty thông qua sử dụng phép phân tích thành phần tỷ số.
- Đo lường hiệu quả hoạt động của công ty thông qua sử dụng các tỷ số sử dụng tài sản khác nhau.
- Nhận diện các nguồn thiên lệch khả dĩ trong số liệu kế toán thông thường.

Industry Handbook (Airline, Retail, Banking, Insurance, Internet,…)

Industry analysis is a type of investment research that begins by focusing on the status of an industry or an industrial sector. Why is this important? Each industry is different, and using one cookie-cutter approach to analysis is sure to create problems. Imagine, for example, comparing the P/E ratio of a tech company to that of a utility. Because you are, in effect, comparing apples to oranges, the analysis is next to useless. In each section we'll take an in-depth look at the different valuation techniques and buzz words used in a particular industry, complete a 5-forces analysis on the state of the market and point you in the direction of industry-specific resources.

Checklist các câu hỏi khi đánh giá đầu tư

Khi phân tích một công ty, chúng ta thường đứng trước những băn khoăn lựa chọn “model,” “framework” nào ổn nhất để làm cơ sở phân tích, ra quyết định đầu tư? "Checklist” – Danh sách các câu hỏi bạn nên trả lời trước khi đi vào phân tích định lượng.

Tiêu chuẩn ISO 9001-2015 (Tiếng Việt) dành cho Doanh Nghiệp

Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 phiên bản mới nhất về Hệ thống quản lý chất lượng vừa được Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế (ISO) ban hành ngày 15/9/2015. Đến nay, tiêu chuẩn ISO 9001:2015 mới có bản phiên bản tiếng Anh, chưa có tiêu chuẩn TCVN chính thức

GVP ĐỀ XUẤT