Tài liệu ngành Nhân sự - HR

Nhân sự - HR

Tải miễn phí tài liệu, ebook, file bài giảng về quản trị và tuyển dụng nhân sự, các kỹ năng cần thiết trong nghề nhân sự,... tại GocVanPhong.vn

Tuyển dụng và đãi ngộ người tài

Tuyển dụng và đãi ngộ người tài là cuốn sách hữu ích giúp bạn nắm bắt được những nguyên tắc quan trọng trong việc chiêu mộ và giữ chân nhân viên mà những nhà quản lý hàng đầu trong các tập đoàn trên thế giới vẫn thường áp dụng.

Quy trình thực tập làm việc partime

Các bước để xin thực tập làm việc partime ở các công ty, doanh nghiệp

Phiếu yêu cầu tuyển dụng

Phiếu yêu cầu tuyển dụng

Bảng dữ liêu ứng viên

Bảng dữ liêu ứng viên

Bảng kế hoạch tuyển dụng

Bảng kế hoạch tuyển dụng

Human Resources Management Operational Strategy

Operational HR management and strategic HR management are two sides of the same entity. Operational HR sees to the day-to-day operations essential to meeting...

Quy trình nghỉ phép

Quy trình nghỉ phép

Quy trình tuyển dụng

Quy trình tuyển dụng

Quy trình đón nhân viên mới

Quy trình đón nhân viên mới

Bộ quy trình khen thưởng đãi ngộ

Bộ quy trình khen thưởng đãi ngộ

GVP ĐỀ XUẤT